הררית
קיבוץ יחד  עבטליון
יודפת
איזור חלוקה
055-6698035